EV Veterans Ceremony - Nov. 11, 2018 - midamericapublishing