EV v Iowa Valley BB - Nov. 27, 2018 - midamericapublishing