Sigourney v Keota (VB) - Sept 24, 2018 - midamericapublishing